024-3455000 info@keyapp.nl

TUNIX is verheugd dat TOG Nederland voor de beveiliging van haar applicatie VRiS heeft gekozen voor TUNIX/Authenticatie Service. Hiermee verzekert TOG Nederland zich van het veilig toegang krijgen tot de vele gemeentelijke data die door haar klanten in de applicatie wordt bewerkt.
De applicatie waar het om gaat, VRiS, ondersteunt gemeenten bij het proces voor met name de waardebepaling voor de OZB en voor de gemeentelijke belastingen. Gemeenten kunnen deze software kopen en hiermee de afhandeling van alle werkzaamheden zelf regelen. Het is echter ook mogelijk voor gemeenten om een deel van dit werk of de volledige afhandeling uit te besteden aan TOG Nederland. Met name voor kleine gemeenten is dit laatste een uitkomst.
Van oorsprong is TOG Nederland een taxatiebureau. TOG staat voor Taxatiebureau Onroerende Goederen. Destijds waren ze marktleider op het gebied van taxaties door heel Nederland. Op een gegeven moment zijn steeds meer gemeente dit zelf gaan doen. Wij zijn toen meer de kant op gegaan van de belasting software.” aldus Marcel Pragt, Technisch Directeur bij TOG Nederland.
“Zeven jaar geleden hebben wij VRiS ontwikkeld en zijn nu met dit product aan het ingroeien in de markt. De markt wordt op dit moment nog beheerst door een aantal hele grote partijen als Centric, PinkRoccade en GouwIT. Dat zijn de 3 grote spelers die hebben het grootste deel van de markt. Wat ons onderscheid van deze grote spelers is dat wij een nieuwkomer zijn met een volledig nieuw product dat we van scratch hebben gebouwd en daardoor een voorsprong hebben op het gebied van techniek, gebruiksgemak en prijs. Daarnaast bieden wij het product aan als cloud-oplossing wat ook erg vernieuwend is en waarmee we de beheerskosten laag kunnen houden.”
“Omdat belastingoplegging en inning voor Gemeenten tot het primaire proces behoort is het security deel van de applicatie erg belangrijk. Wij hebben ons te houden aan de (BIG) Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten. Voor Gemeenten zou het een ramp zijn als gegevens van de burger op straat komen te liggen. De applicatie moest dan ook voorzien worden van sterke authenticatie. Aangezien dit niet onze core business is en het goedkoper is om het uit te besteden, zijn we hiervoor op zoek gegaan naar een security partner. In eerste instantie kwamen wij uit bij de wat grotere partijen waar we ook wat mee getest hebben.”
“Op een gegeven moment ben ik toch eens verder gaan kijken en kwam toen bij TUNIX uit. Een wat kleiner Nederlands bedrijf met een hoge technologische kennis. Ik ben toen eens gaan praten en toen bleek TUNIX inderdaad de meest geschikte partij, ISO27001 gecertificeerd, veel kennis van security en de dienst van TUNIX kon heel snel en eenvoudig geïntegreerd worden in onze applicatie. We hadden enkele wensen die specifiek waren voor onze situatie en die wensen heeft TUNIX meteen voor ons ingevuld. Onze gebruikers hadden behoefte aan sterke authenticatie en door de TUNIX/ Authenticatie Service te gebruiken konden we dat snel bieden. De reacties van onze klanten zijn gelukkig positief. Vooral de TUNIX/KeyApp waarbij de eindgebruiker geen code meer hoeft over te typen, valt erg goed. TOG en TUNIX zijn dus een uitstekende match gebleken.”